Formlar

Form_1 GTHB İç Tetkik Rapor Formu

Form_2 GTHB İç Tetkik Soru Listesi

Form_3  İç Tetkik Uygunsuzluk Formu

Form_4 Yıllık İç Tetkik Planı

Form_5 GTHB Düzenleyici Faaliyet Talep Formu

Form_6 Dış Kaynaklı Döküman Listesi xxx

Form_8 KYS Doküman Saklama Süreleri Formu

Form_09 GENEL ARŞİV İMHA LİSTESİ FORMU

Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu

Form_11 UYGUN OLMAYAN HİZMET TAKİP FORMU

Form_12 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTI RAPOR FORMU

Form_13Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu

Form_14 (Yıllık - Mazeret İzin Formu)

Form_15 (Hastalık (Sıhhi) İzin Formu)

Form_16 (kısa süreli izin ve görev formu)

Form_17 (Yurt Dışı İzin Formu)

Form_18 (Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi)

Form_19 (Devlet Memuru Yemin Formu)

Form_20 (İşçi İzin İstek Formu)

Form_21 (Daimi İşçi Değerlendirme Formu)

Form_22 (Bilgi Notu Formu)

Form_23 (Görüş Bildirme Formu)

Form_24_On_Mali_Kontrol_Raporu

Form_25 Vekalet Formu

Form_26  Yetki Devri Formu

Form_27  Görev Devri Formu

Form_28 Hata Bildirim Formu

Form_29 Şikayet Formu

Form_30 Tutanak Formu

Form_31 Çalışan Öneri Formu

Form_32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Form_33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu

Form_34 içkontrol İzleme (soru) formu

Form_35 (Temel Süreç Tanım Formu) (2)

Form_36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

Form_37 (Ortak Görev ve Sorumluluklar)

Form_38 iş süreçleri  evrak takip formu

Form_39 (SGB_on_mali_kontrol_formu)

Form_40 Süreç İzleme Formu

Form_41 DÜZELTİCİ FAALİYET İZLEME LİSTESİ

Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu

Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu

Form_44 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu

Form_45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu

Form_46 EĞİTİM KAYIT -  KATILIM FORMU

Form_47 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

Form_48 ORYANTASYON EĞİTİMTUTANAĞI

Form_49 EĞİTİM HİZMETİ DEĞERLENDİRME FORMU

Form_50 (Soru Önergesi Bilgi Formu)

Form_51 (Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt F.)

Form_52 Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu)

Form_53 Yılı Prog. Süreç Det.Formu)

Form_54 Yılı Prog. Tedbir Tek. F.u

Form_55 (Koordinasyon İletişim Formu)

Form_56 (Stratejik Plan Hedef Toplama Formu)

Form_57 (SP Hedef-Birim İlişkisi.)

Form_58 (Personelin Eğitim Düzeyi Formu)

Form_59 (Genel Personel Dağılımı Formu)

Form_60 (Mevcut Durum Formu)

Form_61 (Taşınmaz Dağılımı Formu)

Form_62 (Taşınır Dağılımı Formu)

Form_63 Kalibrasyon Takip Formu

Form_64  Bakım Onarım Formu

Form_65 Bilgi İşlem Bakım On. Talep Takip Formu

Form_66  Periyodik Bakım Takip Formu

Form_67 İhtiyaç Talep Formu

Form_68 Revizyon İstek Formu

Form_69 Arşivden Belge İsteme Formu

Form_70 ARŞİV KAYIT LİSTESİ FORMU

Form_71 Evrak İmha Tutanağı

Form_72  Yemekhane Piyasa Fiyat Araştırma Formu

Form_73 Yemekhane Satın Alma Onay Belgesi

Form_74 YEMEKHANE İHTİYAÇ TALEP FORMU

Form_75 YEMEKHANE TEKLİF MEKTUBU FORMU

Form_76  Yemekhane Yaklaşık Maliyet Cetveli Formu

Form_77  AYLIK YEMEK LİSTESİ

Form_78  Arıza Bildirim Formu

Form_79 YANGIN TÜPLERİ DOLUM FORMU

Form_80 HİZMET ALANLAR ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPOR FORMU

Form_81 Tedarikçi Değerlendirme Formu

Form_82 TEDARİKÇİ LİSTESİ FORMU

Form_83 EĞİTİM DÖNÜŞ RAPOR FORMU

Form_84 İÇ TETKİK PROGRAM BİLDİRİM FORMU

Form_85 GÜNCEL MEVZUAT LİSTESİ ( Bakanlık Kaynaklı Talimatlar Listesi )-1

Form_86 Özel Taşıt Görev Formu

''