Şube Müdürlükleri

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

İlknur SEZER
Gıda ve Yem Şube Müdür V.
Ziraat Mühendisi

 

1968 yılında Ankara- Polatlı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1993-1996 yılları arasında belirli dönemlerde Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalıştı. 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kırıkkale İl Merkezine sınıf öğretmeni olarak atandı.
2001 yılında kurum değişikliği yaparak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesinde mühendis olarak çalışmaya başladı. 2004-2015 yılları arasında Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde çalıştı.
Halen Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde, Gıda ve Yem Şube Müdürü olan İlknur SEZER evli ve iki çocuk annesidir

E-Mail: İlknur.sezer@tarimorman.gov.tr

Şube Mail: 71.gidayem@tarimorman.gov.tr


0 318 224 25 010 318 224 25 01
0 318 225 63 32 / 141
0 318 224 29 380 318 224 29 38 / 141
0 318 224 34 490 318 224 34 49 / 141

 GIDA ve YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI

ADI SOYADIUNVANIGÖREV VE SORUMLULUKLARI
 Özcan ÜNSALZiraat MühendisiGıda İşletmeleri Denetimi, TAPDK Ruhsat İşlemleri
 Nihat AKYÜREKZiraat Mühendisi

Gıda İşletmeleri Denetimi, Kaynak Katalog

Çalışmaları

 
Yem Fabrikaları, Depoları ve Satış Yerleri, İthalat ve İhracat ile ilgili işlemler, Onaylı İşletmeler Denetimi (Et ve ET Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Dondurma, Yumurta, Bal, Hayvansal Yağlar, Okul Sütü Projesi)
 Fatma ERCANZiraat MühendisiGıda İşletmeleri Denetimi, Gıda ile Alakalı Özel Gün ve Haftalar, GGBS Sorumlusu, Kaynak Kataloğu Çalışmaları, Aylık ve Yıllık Dönem Raporları
 
Gıda MühendisiGıda İşletmeleri Denetimi, Gıda Mevzuatı
 Nazife D. ÖZDERVeteriner Sağ. T.Gıda İşletmeleri Denetimi, Gıda ile Alakalı Özel Gün ve Haftalar, GGBS Sorumlusu, Kaynak Kataloğu Çalışmaları, Aylık ve Yıllık Dönem Raporları
 
Gıda Mühendisi

Gıda İşletmeleri Denetimi,Tapdk

Ruhsatlandırma, Eczaneler

 Aysun SUBAŞIGıda Mühendisi

Gıda İşletmeleri Denetimi, Kuru Üzüm Projesi,

Alo Gıda Yetkilisi/ Temas Noktası

 Sema YALÇINGıda MühendisiGıda İşletmeleri Denetimi, Numune Saklama Odası Sorumlusu
 Merve BEKTAŞVeteriner HekimGıda İşletmeleri Denetimi, Okul Sütü Projesi
 Şeyma USLUGıda Mühendisi

Gıda İşletmeleri Denetimi,

Yediemin ve Toplatma Kararları

 Behzat ASLIYÜCETeknisyenTapdk Ruhsatlandırma
 Behzat ASLIYÜCE​Teknisyen

Evrak Kayıt, Evrak Takibi, Yazışmalar, Personel İşlemleri ve Arşiv

Dosyalama

 Mehmet Çelebi ŞAHİNDaimi İşçi

Evrak Kayıt, Evrak Takibi, Yazışmalar, Personel İşlemleri ve Arşiv

Dosyalama, Temizlik İşleri

 

Tüm Personelin Alanında

Sorumlu olduğu Görevler

Dosya Takibi, İşletme Kayıt Evrakları, Denetim Programı (Riske Dayalı), İlçe Denetimleri, Sorumlu Yönetici ile İlgili İşlemler, İPCK, Vergi Dairesi, Numune, Mahkeme Savunmaları, İllerden Gelen Kayıt/Onay İptalleri, Atık Yağ ile İlgili Çalışmalar ve Diğer Yazışmalar, Alo Gıda, GGBS Girişi ve Kayıt/Onay İşlemleri, Etiket Kontrolleri, Mevzuat Takibi, Hızlı Alarm İşlemleri

 

ADISOYADIİLİLÇEGÖREV/UNVAN
İlknur
Sezer
KırıkkaleMerkezŞUB..MÜD. V
Aysun
SUBAŞI
KırıkkaleMerkezMühendis
Ekrem
Şengül
KırıkkaleMerkezMühendis
Fatma
ERCAN
KırıkkaleMerkezMühendis
Nihat
AKYÜREK
KırıkkaleMerkezMühendis 
Özcan
ÜNSAL
KırıkkaleMerkezMühendis 
Özgül Deniz
YILMAZ LEBLEBİCİLERKırıkkaleMerkezVet. Hekim
Sema
YALÇIN
KırıkkaleMerkezMühendis
Şeyma
USLU
KırıkkaleMerkezMühendis
Tayfun
ERCAN
KırıkkaleMerkezVet. Hekim
MerveBEKTAŞ
KırıkkaleMerkezVet. Hekim
Nazife
DUMAN ÖZDER
KırıkkaleMerkezVet. Sağl. Teknisyeni
Ertan
ÜNVER
KırıkkaleMerkezTekniker
Nejat
ÖCAL
KırıkkaleMerkezTekniker
​BehzatASLIYÜCE
KırıkkaleMerkezTeknisyen
Mehmet Çelebi
ŞAHİN
KırıkkaleMerkezDaimi İşçi


Tüm Personelin Alanında Sorumlu Olduğu Ortak Görevler

Dosya Takibi, İşletme Kayıt Evrakları, Denetim programı (Riske Dayalı), Sor. Yön. İle ilgili işlemler,İPCK, Vergi Dairesi, Numune, Mahkeme Savunmaları, İllerden Gelen Üretim İzni İptalleri, Atık yağ ilgili çalışmalar ve diğer yazışmalar, Alo Gıda,GGBS Girişi ve Kayıt ve Onay İşlemleri, etiket Kontrolleri, Mevzuat Takibi, Hızlı Alarm İşlemleri

İlknur SEZER

Gıda Yem Şube Müdürü

      

 

Şubenin Görevleri :

a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,

b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,

c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

ç) Kombina ve mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlerin kaydını yapmak ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş görevleri yönüyle denetlemek,
d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak,
e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek,
f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,
g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,
h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
17.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİĞİ incelemek için tıklayınız...

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Veli ÖZ
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür V.
Ziraat Mühendisi

1977 Konya ili doğumlu olup İlk ve orta öğretimi Konya ilinde tamamladı. 1994 yılında Konya Veteriner Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu.1995 yılında Konya ili Beyşehir ilçesi İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı Hindi Üretme istasyonunda Veteriner Sağlık Teknisyeni olarakgöreve başladı.1997 yılında Karapınar ilçesine atandı. 2002 yılına kadar Veteriner Sağlık teknisyeni olarak çalıştı.2002 yılında Selçuk Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümünden mezun oldu ve 1 yıl Aksaray ili Eskil İlçesinde mühendis olarak görev yaptı. 2003 yılı itibarı ile Konya ili Karapınar ilçesine ilçe Müdürü (bakanlık tedviri) ile atandı.2008 yılına kadar Karapınar ilçesinde görev yaptı. Bu süre içinde çeşitli STK’ların kurucu başkanlık ve AB projeleri konularında çalışmalar yürütü. Ab Proje Döngüsü Eğitimi,  Mantıksal Çerçeve Eğitimi ve Proje Yönetimi Eğitimleri aldı. 2008-2017 yılları arasında Konya İl Müdürlüğüne Bitki Koruma ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinde mühendis (tohum kontrolörü- süne kımıl mücadelesi koordinatörü) olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren Kırıkkale İli Delice İlçesine İlçe Müdür Vekili olarak atandı. Kalkınma ajanslarında yürütülen 5 adet proje hazırladı ve koordinatör olarak yürüttü. 2018 yılı itibarı ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.


 Şube Mail: 71.bus@tarimorman.gov.tr

Telefon :

 0318 224 86 02

0318 225 63 32 / 137

0318 224 29 38 / 137

0318 224 34 49 / 137

 

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBESİ PERSONEL LİSTESİ

ADISOYADIİLİLÇEGÖREV/UNVAN
VeliÖZKIRIKKALEMERKEZMÜH-ŞB.MÜD.V.
A. KadirALGÜL  KIRIKKALEMERKEZMÜHENDİS
​İsmail
​KAYALAK
​KIRIKKALE
​MERKEZ
​MÜHENDİS
​Mehmet 
​ŞAN
​KIRIKKALE
​MERKEZ
​MÜHENDİS
​Semra
​BERK
​KIRIKKALE
MERKEZ
MÜHENDİS
​Selma Sezen
​EROL
​KIRIKKALE
​MERKEZ
​MÜHENDİS
​Handan
​TOKEL AKİPEK
​KIRIKKALE
​MERKEZ
​MÜHENDİS
​Mehmet Ali
​GENÇ
​KIRIKKALE
​MERKEZ
​MÜHENDİS
​Ülkü
​ŞEHRİ SARIKAYA
​KIRIKKALE
​MERKEZ
​MÜHENDİS
​Ali Rıza 
​KALKAN
​KIRIKKALE
​MERKEZ
​MÜHENDİS
​​Bekir​SERENLİOĞLU​KIRIKKALE​MERKEZ​Araştırmacı​
HasanÜSTÜNKIRIKKALEMERKEZTEKNİKER
Seyit AliSIRÇA  KIRIKKALEMERKEZTEKNİKER
YaşarTAŞKIRIKKALEMERKEZTEKNİKER
VeyselERCANKIRIKKALEMERKEZTEKNİKER
BarışTEMELKIRIKKALEMERKEZTEKNİKER
HidayetYILDIRIMKIRIKKALEMERKEZTEKNİKER
​Mustafa
​DEMİRBAŞ
​KIRIKKALE
​MERKEZ
​TEKNİSYEN
MurtazaBAYTOKKIRIKKALEMERKEZV.H.K.İ
Veysel
DEMİRBAŞ
KIRIKKALE
MERKEZ
ŞEF
DuranDOĞANKIRIKKALEMERKEZDaimi İşçi
VeliYÜCELKIRIKKALEMERKEZDaimi İşçi

Şubenin Görevleri :

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,

d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek,

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

i) Tohumluk üretici, isleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,

j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek.

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,

n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

s) Tarımsal isletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,

t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,

u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,

ü) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.

bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Adem BEKTAŞ
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü V.
Veteriner Hekim

 

E-Mail :
Şube Mail: 71.haysag@tarimorman.gov.tr

Telefon :
0 318.224 25 92

0 318.225 63 32 / 181

0 318.224 29 38 / 181

0 318.224 34 49 / 181


Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 

personel İsim Listesi

ADISOYADIİLİLÇEGÖREV/UNVAN
Adem
BEKTAŞKırıkkaleMerkezŞUB..MÜD. V
Abdullah
LEBLEBİCİLER
KırıkkaleMerkezVet. Hekim
MehmetDOĞANKırıkkaleMerkezVet. Hekim
Özder SelimYILMAZKırıkkaleMerkezVet. Hekim 
DemetÖZLÜKKırıkkaleMerkezVet. Hekim 
YeşimPARLAKKırıkkaleMerkezVet. Hekim 
Süleyman
TÜRK
KırıkkaleMerkezVet. Hekim
RecepHİŞTİRKırıkkaleMerkezMühendis (Zootekni)
MuratTÜRKMENKırıkkaleMerkezMühendis (Su Ürünleri)
ErtuğrulPOLATKırıkkaleMerkezVet. Sağl. Teknisyeni
CemalDİNÇKırıkkaleMerkezVet. Sağl. Teknisyeni
​Mustafa
​ÖZTÜRK
​Kırıkkale
​Merkez
Vet. Sağl. Teknisyeni
Ö.İlkerTOPAÇKırıkkaleMerkezVet. Sağl. Teknisyeni
​S.OğuzKÖKSALKırıkkaleMerkezLaborant
H.VeliERMANKırıkkaleMerkezMemur
MustafaBARALKırıkkaleMerkezİşçi
Ali Rıza ÜNVERKırıkkaleMerkezİşçi
HakkıLÜYKırıkkaleMerkezİşçi

Şubenin Görevleri 

a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,

b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,

ç) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,

d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,

ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,

j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,

k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,

m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,

n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,

o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

ö) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

p) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

r) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve isletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak, işlemler

s) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,

s) Su ürünleri üretim, işleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,

t) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,

u) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve isletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

ü) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,

v) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

aa) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı Şube Müdürlüğü

Turhan BİÇER
Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Alt Yapı Şube Müdürü V.
Ziraat Mühendisi

 

1975 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Kırıkkalede yaptıktan sonra 1989 yılında lise öğrenimini yapmak üzere Çankırı Ziraat Meslek Lisesine başladı. 1993 yılında Çankırı Ziraat Meslek Lisesinden Ziraat teknisyeni olarak mezun oldu ve aynı yıl Kars Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. 1994 yılında Kırıkkale Tarım İl Müdürlüğüne atandı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden mezun olarak Ziraat Mühendisi ünvanını kazandı. 2002 yılında Bahşılı İlçe Tarım müdürü olarak atanmış olup bu görevini 2004 yılına kadar sürdürdü. 2004 yılında Proje ve İstatistik Şube Müdürü olarak atandı ve 3 aylık bir süre zarfında bu görevini yürüttü. bu tarihten sonra aynı şubede ziraat mühendisi olarak görev yaptı.  31.05.2007 tarihinde tekrar Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü olarak atandı. halen bu görevde devam etmektedir. evli ve 3 çocuk babasıdır. 


E-Mail : turhan.bicer@tarimorman.gov.tr

Şube Mail: 71.taad@tarimorman.gov.tr
Telefon :
0318 224 25 930318 224 25 93
0318 225 63 320318 225 63 32 / 167
0318 224 29 380318 224 29 38 / 167
0318 224 34 490318 224 34 49 / 167

Arazi Toplulaştırma veTarımsal Alt Yapı Şube Müdürlüğü Personel Listesi

ADISOYADIİLİLÇEGÖREV/UNVAN
Turhan BİÇERKırıkkaleMerkezMüh-Şub..Müd
MustafaGÜNEŞKırıkkaleMerkezMühendis
MehmetŞANKırıkkaleMerkezMühendis
ArifGÜNEŞKırıkkaleMerkezMühendis
Oğuzhan
GÜNİ
KırıkkaleMerkezMühendis
​Banu​KILINÇ​Kırıkkale​Merkez​​Mühendis
​Sercan
​KAPLAN
​Kırıkkale
​Merkez
​Mühendis
Yaşar ÇAĞLARKırıkkaleMerkezTekniker
​Ramazan
​BABADAĞ
​Kırıkkale
​Merkez
​Tekniker
Fuat SAĞLAMKırıkkaleMerkezTekniker
Halil İbrahimDAĞKırıkkaleMerkezTekniker
ŞuayipKARGINKırıkkaleMerkezTekniker
Hasan SAYINERKırıkkaleMerkezTekniker
​Yalçın
​BAŞER
​Kırıkkale
​Merkez
​Sürekli işçi

Şubenin Görevleri :
a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama islerini yapmak, yaptırmak,
b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,
ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak,
f) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak
g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
ğ) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,
ı) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,
i) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,
j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,
k) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
l) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak
m) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,
n) Tarım arazilerinin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek,
o) Toprak koruma kurullarının sekreterya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak,
ö) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak
p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek,
r) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
s) Yeter gelirli isletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir isletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
s) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,
t) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
ü) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek,
v) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
y) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
z) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak,
bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,
cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vb.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
çç) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.
dd) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
ee) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak
ff) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

Doğan ŞAHİN

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü

 

1968 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Samsun Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesini 1985 yılında bitirdi. 1986 yılında Ağrı/Eleşkirt İlçe Tarım Müdürlüğünde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak memuriyete başladı.1989-1990 yıllarında Malatya/Pütürge İlçe Tarım Müdürlüğünde,1990-1993 Yıllarında Karaman İl Tarım Müdürlüğünde çalışırken; Karaman Meslek Yüksek Okulu;Kesim ve Et Endüstrisi bölümünü bitirdi.1993-2004 Yıllarında Samsun/Vezirköprü İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışırken;1997 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra  Askerliğini Babaeski’de kısa dönem olarak tamamladı. 2004 yılında Ankara/Haymana İlçe Tarım Müdürlüğün de, 2005-2010 Yıllarında ise Ankara İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesinde çalıştı. 2010 yılında Tarım Bakanlığı Görevde yükselme imtihanını kazanarak 19 Ekim 2010 tarihinde Destekleme Şube Müdürü(Yeni ismiyle Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü) olarak Niğde Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı.02 Temmuz 2012 yılından itibaren Kırıkkale İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde bu görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

E-Mail : dogan.sahin@tarimorman.gov.tr
Şube Mail: 71.kko@tarimorman.gov.tr
Telefon :

0 318 224 25 210 318 224 25 21
0 318 225 63 32 / 133
0 318 224 29 380 318 224 29 38 / 133
0 318 224 34 490 318 224 34 49 / 133


Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Personel Listesi

ADISOYADIİLİLÇEGÖREV/UNVAN
Doğan​ŞAHİNKırıkkaleMerkezŞube Müdürü
​Ali​KABAKLI​Kırıkkale​Merkez​Mühendis
AkınYILMAZKırıkkaleMerkezMühendis
​Ahmet​BARIŞ​Kırıkkale​Merkez​Mühendis
Davut ERDOĞANKırıkkaleMerkezMühendis
Bora​KARACA​Kırıkkale​Merkez​Vet. Hekim
EmelDİRİKırıkkaleMerkezMühendis
ŞakirYARDIMCIKırıkkaleMerkezMühendis
CengizKUZUCUKırıkkaleMerkezTekniker
SelçukSOYALPKırıkkaleMerkezTekniker
SamiDUMLUKırıkkaleMerkezTekniker
​Mikail
AKSOY​​Kırıkkale
​Merkez
​Tekniker
​Mustafa​ERCAN​Kırıkkale​Merkez​Tekniker
​Yakup​GÜNGÖR​Kırıkkale​Merkez​​VHKİ
OsmanZENGİNKırıkkaleMerkezBil.İşletmeni
​GaziBOZOĞLU
​Kırıkkale​Merkez​İşçi
​Emin
ÖZDEK​
Kırıkkale​​Merkez
​İşçi
​Osman
SEMİZ​​KIrıkkale
Merkez​
İşçi​
​Murtaza
ALTIN​​Kırıkkale
​Merkez
​Hizmetli

 

Şubenin Görevleri :
a) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

b) Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,

c) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

ç) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,

d) Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,

e) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye isletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini isleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,

f) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

g) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,

ğ) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,

h) Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,

ı) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin il ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

i) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

j) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

k) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Seda KARACA

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür V.
Veteriner Hekim

1982 yılında Ankara'da doğan Seda KARACA, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara İlinde tamamladı. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yükseköğrenimine başlayan Seda Karaca 2005 yılında mezun oldu. 2011-12 yıllarında Erzurum Tekman İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında Kırıkkale Bahşili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevine devam eden Seda KARACA, 2016-2018 yılları arasında Kırıkkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TAR-YAT biriminde görev yaptı. Bu süreç zarfında Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji bölümünde Yüksek Lisans öğrenimine başlayan Seda KARACA halen eğitimine devam etmektedir.  20/03/2018 tarihi itibarı ile Kırıkkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür V. Görevine başlayan Seda KARACA halen bu görevini yürütmekte olup, evli ve bir çocuk annesidir.

 

 

Şube Mail: 71.ktv@tarimorman.gov.tr

Telefon:

0 318 224 25 10

0 318 225 63 32 / 126

0 318 224 29 38 / 126

0 318 224 34 49 / 126


Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Personel isim Listesi

ADISOYADIİLİLÇEGÖREV/UNVAN
Seda
KARACA
KırıkkaleMerkezVet-Hek. Şb. Müd. V
​Bora
KARACA​Kırıkkale​Merkez​Vet. Hekim​
ÜnalTÜRKALKırıkkaleMerkezMühendis
LütfiDEMİRKırıkkaleMerkezMühendis
​İlker
DEMİRCİ​Kırıkkale​Merkez​Mühendis​
​Naz​GÜRGÜR​Kırıkkale​Merkez​​Mühendis
​Mustafa
​HEDİYE
​Kırıkkale
​Merkez
​Mühendis
ÇağrıBÜKÜLMEZKırıkkaleMerkezMühendis
MemduhaYAMANKırıkkaleMerkezSosyolog
Sabri
YETİŞ
KırıkkaleMerkezTekniker
ResulCÖNGERKırıkkaleMerkezTekniker
HacıYILMAZERKırıkkaleMerkezTekniker
BerrinHİŞTİRKırıkkaleMerkezTekniker
ZülfikarKÖKVERKırıkkaleMerkezTekniker
N. TurgayŞİMŞEKKırıkkaleMerkezTekniker
BurhanARSLANKırıkkaleMerkezTekniker
​Osman
BALOĞLU​​Kırıkkale
​Merkez
​Tekniker
​Çetin
ÖÇAL​Kırıkkale​Merkez​V.H.K.İ​
YakupUĞURERKırıkkaleMerkezTeknisyen
​Halil İbrahim GÜVENKırıkkaleMerkezMemur
GaziBEKARKırıkkaleMerkezDaimi İşçi
ŞuayipZENGİNKırıkkaleMerkezDaimi İşçi

 

Şubenin Görevleri :
a) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,

b) Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal ettirmek,

c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.

ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,

d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek,

e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,

f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

g) Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak,

ğ) Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

h) Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ı) Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,

i) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun uygulanmasını sağlamak

j) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

k) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek

l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Nevzat KAL
İdari ve Mali İşler Şube Müdürü1966 yılında Iğdır İlinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Iğdır’da tamamladı. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden ( 4 yıllık İşletme bölümü) mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Ankara İçişleri Bakanlığında memuriyet hayatına başladı. 1991-1999 Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde personel şefi olarak görev yaptı. 1999-2004 Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde İdari ve Mali İşler Şube Müdürü, 2004-2006 Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde İdari ve Mali İşler Şube Müdürü, 2006-2014 Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2014 yılında Kırıkkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak göreve başladı.
2016 yılında Ankara Başbakanlık TİKA'da  ( Türk İşbirliği ve koordinasyon Ajansı Başkanlığı ) geçici görevle çalıştı. 24.04.2018 tarihinde Kırıkkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğündeki İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görevine başlamış olup, halen bu görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Almış Olduğu Belgeler;
-Jandarma Genel Komutanlığı Takdirname (1991)
-Iğdır Valiliği Takdirname ( 1999 )
-Iğdır İl Müdürlüğü Teşekkür Plaketi ( 2001 )
-Artvin İl Müdürlüğü Teşekkür Plaketi ( 2004 )
-Kars Valiliği Takdirname ( 2011 )
-Ar-Ge Kişisel gelişim program sertifikası
-Kamu İhale Kanunu ve Mevzuat Eğitimi Sertifikası
-Kars İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Teşekkür plaketi ( 2014 )
-Kırıkkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Teşekkür Plaketi ( 2016 )

İletişim Bilgileri:
e-mail       :  
Telefon:
0 318 225 22 70
0 318 225 63 320 318 225 63 32 / 162
0 318 224 29 380 318 224 29 38 / 162
0 318 224 34 490 318 224 34 49 / 162
 

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Personel Listesi

ADISOYADIİLİLÇEGÖREV/UNVAN
Nevzat 
KAL
KırıkkaleMerkezŞube Müdürü
Deniz
GÜL
Kırıkkale
Merkez
Tekniker
AdemBAŞERKırıkkaleMerkezTekniker
HanifiKIRATLIKırıkkaleMerkezTekniker
YalçınİNCİKırıkkaleMerkezTeknisyen
VeyisUZARKırıkkaleMerkezTekniker
​AbdullahERGÜNKırıkkaleMerkezTekniker
ÜçlerİLERİKırıkkaleMerkezTekniker
MustafaKARAKOCKırıkkaleMerkezTeknisyen
NafizAKDAĞLIKırıkkaleMerkezTekniker
Sebahattin
KAZAN
KırıkkaleMerkezTekniker
TacettinUGURERKırıkkaleMerkezŞef
HasanGÖKÇEKırıkkaleMerkezTekniker
ŞenolONAYKırıkkaleMerkezTekniker
TalipTEKİNAYKırıkkaleMerkezTekniker
YusufKORKMAZKırıkkaleMerkezTekniker
HamzaSARITAŞKırıkkaleMerkezTeknisyen
​Fatma 
​GENÇER
​Kırıkkale
​Merkez
​Tekniker
​Gülay
BAYRAM​Kırıkkale​Merkez​Teknisyen​
​İbrahim
YILMAZ
Kırıkkale​Merkez​Teknisyen​
​Güllü
TOLUN​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Günday
ŞİMŞEK​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Hediye Kübra
DAL​Kırıkkale​Merkez​Memur​
​Halil İbrahim
İLELİ​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Harun
GÜNEY​Kırıkkale​Merkez​Büro personeli​
​Hatice
CANBOLAT​Kırıkkale​Merkez​Teknisyen​
​İbrahim
GÜLEÇ​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​OsmanPEKERKırıkkaleMerkezBilgisayar İşlt.
EsraOMURCAKırıkkaleMerkezMemur
BinnazULUKAYAKırıkkaleMerkezDaktilograf
MustafaPEHLİVANLIKırıkkaleMerkezŞoför
AhmetYORULMAZKırıkkaleMerkezŞoför
H. MehmetDİNÇERKırıkkaleMerkezŞoför
MehmetDEMİRCIKırıkkaleMerkezŞoför
VeyselÖCALKırıkkaleMerkezŞoför
ErcanSEZGİNKırıkkaleMerkezŞoför
İsmailKORKMAZKırıkkaleMerkezTekniker
YusufTÜRKENKırıkkaleMerkezŞoför
AhmetGÜNEYKırıkkaleMerkezŞoför
KazımELİBOLKırıkkaleMerkezBilgisayar İşlt.
GürbüzYURDUSEVENKırıkkaleMerkezŞoför
İbrahimYILMAZKırıkkaleMerkezŞoför
DavutERDURANKırıkkaleMerkezŞoför
​Bülent
SEMİZ​Kırıkkale​Merkez​Şoför​
​Doğan
​KESKİN
Kırıkkale​Merkez​Şoför​
​Demet
CESUR​Kırıkkale
Merkez
​İşçi
​İdris
​TÜYSÜZ
Kırıkkale​​Merkez
​İşçi
​Mehmet Ali
​ORUK
Kırıkkale​Merkez​Usta​
​Mehmet
TÜYSÜZ​Kırıkkale​Merkez​İdariDestek Görevlisi​
​Mesut
ÇAKIR​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Murat
YILMAZER​Kırıkkale​Merkez​Şoför​
​Mustafa
AYTEKİN​Kırıkkale​Merkez​Şoför​
​Necati
AYAN​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Orhan
PEKER​Kırıkkale​Merkez​Şoför​
​Ömer
ALTIN​Kırıkkale​Merkez​Memur​
​Önder
ÇALMAN​Kırıkkale​Merkez​Hayvan bakıcısı​
​Resul
OKATAN​Kırıkkale​Merkez​Tarım İşçisi​
​Rukiye
TAŞ​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Salih
GÜLÇİMEN​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Şebile Şule 
VURAL​Kırıkkale​Merkez​Hayvan bakıcısı​
​Tahir
KALAÇ​Kırıkkale​Merkez​Hizmetli​
​Savaş
TANIŞ​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Tarık
ERALP​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Uğur
BAŞKAL​​Kırıkkale
​Merkez
​Büro Personeli
​Yüksel
UYSAL​Kırıkkale​Merkez​4/C​
​Zafer Barış
ERTAN​​Kırıkkale
Merkez​
İşçi​
​Zehra
DEMİR​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Zeki
OKATAN​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Ali
KARADUMAN​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Aydın
GÜLEÇ​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Dursun 
KILIÇ​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Emin Buhari
ÖZDEMİR​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Faruk
İŞLEK
​Kırıkkale
Merkez​İşçi​
​İbrahim
BAŞKAL​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Mustafa
AKÇADAĞ​Kırıkkale​Merkez​V.H.K.İ​
​Necmettin
GÖKER​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Taner
AYDIN​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Yetiş
ÇAKIR​Kırıkkale​Merkez​İşçi​
​Yusuf
CANAN​Kırıkkale​Merkez​Teknisyen​

​Abdurrahman
TALAY​Kırıkkale​Merkez​Şoför​
​Fatih
GÜLEÇ​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Fatma
İBİŞ​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Ferhat
ÖZGAN​Kırıkkale​Merkez​Tarım İşçisi​
​Adem
ERTAN​Kırıkkale​Merkez​
Büro Personeli​
​Adnan
YILMAZ​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Arif
ÇAKIR​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Ali
TAHAN​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Arif
BOZTEPE​Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
​Ali
​ERDEM
Kırıkkale​Merkez​Büro Personeli​
NazirDÜZYURTKırıkkaleMerkezTeknisyen Yrd.
İhsanÇOBANKAYAKırıkkaleMerkezHizmetli
ErhanSARIGÜLKırıkkaleMerkezHizmetli
ŞerefGÜLTEPEKırıkkaleMerkezTekniker
HüseyinCENGİZKırıkkaleMerkezBekçi
ZekeriyaÇALIŞKANKırıkkaleMerkezBekçi
GülayBAYRAMKırıkkaleMerkezTeknisyen

Şubenin Görevleri :

a)10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri isleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

b)İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

c)İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,

ç)İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili is ve işlemleri bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak,

d)İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

e)İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde Taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,

f)İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

g)İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm is ve işlemleri yapmak,

ğ)Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb konularda mevzuatına uygun faaliyette bulunmak,

h)Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,

ı)İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

i)Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

 

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Mikail DEDEBALİ
Ziraat Mühendisi

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdür V.

​ 


İletişim:

Şube Mail: 71.aes@tarimorman.gov.tr

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Görevleri

a) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
b) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,
c) Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,
ç) Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,
d) 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,
e) Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
f) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
g) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,
ğ) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,
h) Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak,
i) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,
j) Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak,
k) Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,
l) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
m) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,
n) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,
o) Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,
ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak

Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü Personel İsim Listesi
 
ADISOYADIİLİLÇEGÖREV/UNVAN
MikailDEDEBALİ
KırıkkaleMerkezŞube Müdür V.
​Özgür
HANÇEROĞLU​Kırıkkale​Merkez​Mühendis​
​Talip
GÜNGÜNEŞ​Kırıkkale​Merkez​Mühendis​
Kübra
YILDIZ
Kırıkkale
Merkez
Mühendis
​Ali
​DEMİR
Kırıkkale​Merkez​Mühendis​
​Bahar
​ALP DEMİRKOPARAN
Kırıkkale​​Merkez
Mühendis​
Altan
AVAN
KırıkkaleMerkezTekniker
​Haydar Ali
AĞIRMAN​Kırıkkale​Merkez​Tekniker​
Harun
ÜRÜN
KırıkkaleMerkezŞoför
​Metin
ŞAHİNLİ
Kırıkkale
Merkez
Hizmetli
 
''