22.6.2018 / Gösterim Sayısı : 119

Göletlerimize 36 Bin Adet Balık Bırakıldı

#Göletlerimize 36 Bin Adet Balık Bırakıldı
Bakanlık olarak, su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi”ni yürütüyoruz. 
Proje kapsamında, Bakanlığımıza bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri’nde 5 milyon adet yavru Sazan balığı üretildi.
Anadolu’muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıklar 21.06.2018 tarihinde ;  İlimiz sınırları içinde bulunan Keskin İlçesi Ceritmüminli göletine 10.000 (onbin),Sulakyurt Danacı göletine 4.000 (Dörtbin),Yahşihan Mahmutlarşarklısı göletine 8.000 (Sekizbin),Merkez Hasandede göletine 10.000 (Onbin) ve Ahılıçipi göletine 4.000 (dörtbin) adet bırakılarak  balıklandırma çalışması yapılmıştır.
Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. 
Yürütülen farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde, gelecek yıllarda yeni balık türlerini de deniz ve iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edilecektir.
Balıklandırılan sahalar  İl ve İlçe  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizce periyodik olarak kontrol edilecek , usulsüz  avcılık yapanlara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır. 
Kamuoyuna ve ilgililerine önemle duyurulur.
''