26.11.2018 / Gösterim Sayısı : 65

ARAZİ BİRLEŞTİRMESİ MODELİYLE ENTEGRE MEYVE BAHÇESİ PROJESİ ÇALIŞMALARI

İlimizde arazi birleştirilmesi modeli kullanılarak, en az 2.000 dekar alanda meyve bahçesi,  kurulması çalışmalarına başlanıldı. 

Arazi birleştirmesi modeliyle entegre meyve bahçesi çalışmaları kapsamında İl Müdürü Sırrı Yılmaz ve beraberinde ki teknik ekip, İlçe Kaymakamlarını entegre meyve bahçesi projesi konusunda bilgilendirmeye başlamışlardır. Söz konusu ilçelerde özellikle tarımsal sulama altyapısı olan köylerin hangilerinde bu projenin uygulanabileceği değerlendirildi. İlimizde kırsal alanda; tarım arazilerin parçalı ve işletme ölçeklerinin küçük olması, köyden şehre göçün devam etmesi önemli sorunlarımızdandır. arazi birleştirmesi modeliyle entegre meyve bahçesi kurulması çalışmalarına hız verilmiş olup, bu kapsamda kırsal alanda istihdamın sağlanması ve çiftçi gelirlerinin arttırılması hedeflenmektedir. 
Kazançlı ve sürdürülebilir tarımsal üretim için örnek olacak bu projenin ilimizde gerçekleşmesi halinde tarıma dayalı sanayii yatırımlarının artması beklenilmektedir. Ağırlıklı olarak hububat ziraatının yapıldığı ilimizde, projenin hayata geçmesiyle tarım arazilerimizin verimli ve karlı olarak kullanılması, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi ile tarımsal üretimimize önemli katkılar sağlanacaktır.
Söz konusu proje çalışmaları kapsamında, İl Müdürü Sırrı Yılmaz’ın İlçe Kaymakamlarımızla görüşmeleri devam etmektedir.''