26.10.2018 / Gösterim Sayısı : 135

ÇİFTÇİLERE MACAR FİĞİ TOHUMU DAĞITILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırıkkale’de kaliteli kaba yem üretimini arttırarak, hayvanların çayır meralardaki aşırı otlatma baskılarını azaltmak ve hayvanların kaliteli kaba yemlerle beslenmelerini sağlayarak et, süt üretim miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla yem bitkileri ekiminin artırılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca uygulanacak yem bitkileri projeleri ile nadas alanlarının daraltılmasına da olanak sağlanacaktır. Ekim nöbetinde nadas yerine ekilen tek yıllık baklagiller kendinden sonraki tahıllara nadasa göre daha az yem bırakmalarına karşın nadastakine yakın inorganik azot bırakmaktadırlar.
Bu bağlamda; “Mera Islah ve Amenajman Projeleri” kapsamında % 50, “Macar Fiği Ekiminin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında ise % 70 çiftçi katkılı Macar fiği tohumu temin edilmiş olup, Merkez İlçemiz ile birlikte Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Keskin ve Sulakyurt ilçelerimizde toplam 56 üreticiye 14.875 kg olarak Macar fiği tohumu dağıtılmıştır.
Ülkemizde hemen hemen her yerde yetişmekte olan Macar fiğinin tohumları sert kabuklu olmadığı için çimlenme zorluğu olmadığı gibi, oldukça erken çiçek açtığı için erken biçime gelmektedir. Çok sert geçen kışlarda bile dondan zarar görmemektedir. Kıraçta yetiştirilebilmesi nedeniyle de İlimiz için büyük bir değere sahiptir. Tahıl üretimi yapılan topraklarda rahatça yetiştirilen Macar Fiğinin ekim alanın artması ile ilimiz meralarının korunmasında ve hayvancılığının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlanacaktır. 

''