10.5.2018 / Gösterim Sayısı : 295

2018 YILI STAJ BAŞVURULARI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER

​2018 Yılı içerisinde stajlarını il müdürlüğümüzde yapmak üzere müracaatta bulunan öğrencilerin Bakanlığımız Staj Yönergesi ve Müdürlük Makamının 17.05.2017 tarih ve 58430955-773.01-E.1177793 sayılı olur yazılarına istinaden, başvuruları kabul edilmiş olup;

1. 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87nci Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan “iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin” stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren “SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” formu, 
2. Staj değerlendirme formu,
3. Staj Sözleşmesi (3 nüsha )
4. Staj ücretlerinin ödenebilmesi amacıyla Kırıkkale Merkez Akbank Şubesinden hesap açılarak müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir. 
Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin listesi ektedir. ''