8.5.2018 / Gösterim Sayısı : 277

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında İlimizden 9 proje sahibi hibe desteği almaya hak kazandı.

Destek kapsamında bu yıl ilk kez proje konusu iş ve işlemlerin gazete ilanı ile duyurulması uygulaması da hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda İlimiz Merkez İlçesi Ahılı köyünde süt sığırcılığı işletmesi yapım işleri için hak sahibi Habib ALBAYRAK tarafından yapılan uygulama örnek teşkil etmektedir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarından hibe desteği almaya hak kazanan diğer üreticilerimizin de iş ve işlemler için ayni yolu izlemeleri gerekmektedir. 
Teknik Şartnameyi temin etmek için hak sahibinin (işveren) iletişim bilgileri aşağıdadır.
0 533 686 80 26''