21.3.2018 / Gösterim Sayısı : 638

SU ÜRÜNLERİ AV YASAĞI BAŞLIYOR.

​Amatör balıkçılık; Maddi kazanç sağlanmaksızın, kurallar çerçevesinde, sadece spor ve dinlenme amacıyla iç sular ve denizlerde yapılan ticari kazanç gayesi gütmeyen avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğidir.

İlimiz sınırları içerisinde bulunan akarsu ve göletlerde 15 Mart- 15 Haziran 2018 tarihleri arasını kapsayan  Sazangiller av yasağına ait zaman yasakları asağıda belirtilmistir. 
Av yasağı süresince yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun avlanması,satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır.
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Ticari Amaclı Su Ürünler Avcılığını Düzenleyen 4/1 Numaralı Tebliğin 49. maddesi (1) bendi gereği İçsularda kiralama yapılmaksızın ticari olarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/2 Numaralı Tebliğin 12. Maddesi  gereği Çizelge-6 da belirtilen türlerin belirtilen dönemlerde avlanması yasaktır.

Türler

Bölgeler / İller

Yasak Dönem

Sazan (C. Carpio)

Kadife (Tinca tinca)

Siraz (Capoeta.sp)

Yayın (Silurus glanis)

Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus)
KIRIKKALE

 

15 Mart

-

15 Haziran

Sudak (S.Lucioperca)

Tüm Bölgeler

15 Mart-30 Nisan

Tatlı Su levreği (P.fluviatilis)

Tüm Bölgeler

15 Mart-30 Nisan

Turna (Esox lucius)

Tüm Bölgeler

15 Aralık-31 MartCezalar:
Amatör Balıkçılık kurallarını düzenleyen 4/2 Numaralı Tebliğ kurallarına aykırı olarak avcılık yapan kişilere 1380 sayılı Su Ürünleri kanununun 36. maddesinin a-5 bendi gereğince 2018 yılı için 388 TL. İdari Para Cezası düzenlenmekte ve su ürünlerine el konulmaktadır. 
Yapılan denetimler esnasında  balık avcılığı yapan kişinin bu faaliyetini ticari olarak yaptığı (Ağla avcılık gibi) tespit edilirse;  1380 Sayılı Su ürünleri Kanununun 36/h bendi gereğince 2018 yılı için 1.322 TL. İdari Para Cezası düzenlenerek, avlanma vasıtaları ile su ürünlerine el konulur. 


''